LEV 

HSP-coach, beelddenk-coach en HB-professional

Hoogsensitiviteit


Uit onderzoek van Elaine Aron blijkt dat 15 - 20% van de mensen hoogsensitief is. Een term die algemeen al redelijk geaccepteerd wordt, maar nog weleens verward wordt met verlegen, niet-assertief, einzelgängers, etc. Daarnaast zijn er ook HSP'ers die juist prikkels opzoeken, de zogeheten HSS'ers (High Sensation Seeker). Het lijkt alsof niets te gek is, parachutespringen, skydiven, de wildste achtbanen of de gekste feesten, maar toch is er ook bij de HSS'er wel degelijk sprake van een snellere overprikkeling.

Door overprikkeling kan je uit jouw doen zijn, je terugtrekken of boos gedrag laten zien. Overprikkeling is niet altijd uit de weg te gaan, maar er zijn goede methoden om hier mee om te gaan. Het belangrijkste is het herkennen en erkennen van de eigen hoogsensitiviteit. Op deze wijze kunnen nare ervaringen uit het verleden in een ander perspectief geplaatst worden en makkelijker een plekje krijgen.

Dabrowski spreekt over 5 gevoeligheden:

  • Psycho-motorische/ fysieke gevoeligheid
  • Intellectuele gevoeligheid
  • Zintuiglijke gevoeligheid
  • Emotionele gevoeligheid
  • Imaginatieve (beeldende) gevoeligheid


Deze 5 gevoeligheden zijn leidend in de coaching en/of begeleiding van iemand die makkelijk overprikkeld raakt. We brengen in kaart welke gevoeligheden op de voorgrond staan en daardoor frustreren. Ik geef adviezen op het gebied van de prikkelverwerking voor thuis, op school en/ of op het werk en coach in het omgaan met de specifieke gevoeligheden. Hierdoor kan een te veel aan prikkels verminderd of dusdanig verwerkt worden dat het niet langer belemmerend is op school, op het werk of in de privésituatie.

Samen zoeken we naar een manier om deze gevoeligheden, die in potentie hele mooie eigenschappen zijn, weer in balans te krijgen.