LEV 

Voor HSP'ers, (U)HB'ers en beelddenkers

Leer met LEV Traject


Het Leer met LEV Traject is een intensief traject waarbij kinderen meerdere uren per week door LEV ondersteund worden op school, thuis en in de praktijkruimte gedurende 8 weken.

Leer met LEV is bedoeld voor kinderen die het moeilijk hebben op school, eventueel uit dreigen te vallen of inmiddels helaas al uitgevallen zijn. Door samen met het kind, ouders en school aan de slag te gaan met de knelpunten willen we samen (verdere) uitval voorkomen. We onderhouden tijdens het traject en indien gewenst ook daarna zeer korte lijntjes met ouders en school, zodat we effectief aan de slag kunnen met elkaar.

Door gesprekken, observaties (op school en in de praktijk), trainingen en workshops op het gebied van leerstrategieën, cognitieve voeding, executieve vaardigheden, het hoogbegaafde brein, hoogsensitiviteit, sociale vaardigheden en beelddenken brengen we de uitdagingen van het kind in kaart en zetten we samen een plan op om van school weer een veilige (leer)omgeving te maken. Elke week volgt een uitgebreid verslag waarin we weergeven waar aan gewerkt is met elkaar en wat er is geleerd. Ook worden eventuele adviezen voor thuis en op school hierin verwerkt. 

Aan het einde van het traject evalueren we met elkaar en sluiten we het traject in overleg en met een eindverslag af. Mochten de doelen onverhoopt niet binnen 8 weken bereikt worden, dan is er de mogelijkheid om per 8 weken te verlengen. 

Elk kind is uniek met eigen uitdagingen, knelpunten en behoeften. Graag bespreken we in een persoonlijk, vrijblijvend en kosteloos gesprek de mogelijkheden in jullie unieke situatie. Dit kan zijn door 2 uur per week ondersteuning te bieden op school, thuis en/of in de praktijk van LEV, maar ook een school vervangende dagbesteding in de praktijk van LEV is mogelijk (donderdag van 9.00 - 15.00 uur). Mail voor het plannen van een gesprek of het aanvragen van meer informatie naar:

info@levenmethoogbegaafdheid.nl

LEV plaatst maximaal 3 á 4 kinderen op de school vervangende dagbesteding. Dit doen wij om de begeleiding zo optimaal mogelijk te houden voor elk kind. Op dit moment is er nog plek voor een nieuwe aanmelding. Neem hiervoor contact op met LEV via bovenstaand mailadres.  


Enkele gemeenten zijn bereid de kosten geheel of gedeeltelijk voor hun rekening te nemen middels een PGB. Neem contact op met de eigen gemeente of school voor de mogelijkheden. Mocht dit niet lukken en is er behoefte aan financieel maatwerk? Neem dan contact met ons op. Voor de school vervangende dagbesteding geldt een oudertarief van 60 euro per dag indien er geen vergoeding plaats kan vinden door de gemeente.