LEV 

HSP-coach, beelddenk-coach en HB-professional

Beelddenken


Ieder mens wordt als beelddenker geboren. Rond de leeftijd van 3 jaar vindt er een omschakeling plaats naar het woorddenken. Ongeveer 5 - 7% van de mensen blijft visueel denken. Het kan heel fijn zijn om filmpjes in jouw hoofd af te kunnen spelen of zelfs een fotografisch geheugen te hebben. Op school is het lesaanbod echter gemaakt voor woorddenkers. Bij beelddenkers wordt hierdoor op termijn vaak een achterstand gezien bij taal en rekenen, waarbij soms gedacht wordt aan dyslexie en dyscalculie. Ook worden er meer concentratiestoornissen gezien en kunnen beelddenkers het lastig vinden om taken in de juiste volgorde te maken.

Door het toepassen van de "Ik leer anders" methode kan een kind leren om beelden op te slaan door visualiseren. Hierdoor kan in betrekkelijk korte tijd een eventuele achterstand worden ingehaald en krijgt het kind weer plezier in leren!