LEV leven met hoogbegaafdheid

Voor (vermoedelijk) hoog- en uitzonderlijk begaafde en/of hoogsensitieve              volwassenen en kinderen

Coaching beelddenkers


Via de methode "Ik leer anders" ga ik met kinderen aan de slag om achterstanden bij spelling en/of rekenen weg te werken. Als ouder van een beelddenker is het belangrijk om actief onderdeel te zijn van het traject. Er zal veel geoefend moeten worden om de verschillende beelden te visualiseren. Tijdens de sessies laat ik ouder en kind zien hoe deze methode werkt en wordt dit thuis aan de hand van het werkboek verder opgepakt.

Een traject ziet er als volgt uit:


Telefonisch intakegesprek met ouder

Gemiddeld 4 sessies met het Ik leer anders-werkboek

Afsluiting